tầng 12 tòa nhà văn phòng Thiên Nam, số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam