Rruga e Elbasanit, përballë Ambasadës Amerikane,
nr.38 Tirana, Albania