Copenhagen

09 Mar 2019

09 Mar 2019 | Copenhagen

Regenerativ parodontalkirurgi

– fra inflammation til regeneration

MÅLSÆTNING
Er regeneration for alle og hvordan udføres regenerativ parodontalbehandling i praksis? Parodontalbehandling gennemgår i disse år et paradigmeskifte væk fra et ensidigt fokus på infektionskontrol til fordel for fokus på inflammationskontrol og regenerativ parodontalkirurgi.
Kurset gennemgår gældende parodontalkirurgiske metoder, og gør deltagerne i stand til at identificere patienter, hvor regenerativ parodontalkirurgi er indiceret, så deltagerne bliver klar til at tilbyde succesfuld regenerativ parodontalkirurgisk behandling til deres patienter.

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til tandlæger, som vil vide mere om regenerativ parodontalkirurgi.

KURSUSPLAN
En lørdag med teoretisk gennemgang rigt på klinisk billedmateriale.

KURSUSINDHOLD

Kurset vil give deltagerne en indføring i:

  • Den nyeste forståelse af inflammation
  • Parodontologisk behandlingsplanlægning
  • Indikationer og forudsætninger for regenerativ parodontalkirurgi
  • Regenerative parodontalkirurgiske metoder, materialer og instrumentarium
  • Forskelle på simpel og avanceret regenerativ parodontalkirurgi
  • Behandling af gingivaretraktioner og anden mukogingival kirurgi
  • Vedligeholdelsesbehandling efter parodontalkirurgi

DATO/STED
Lørdag 9. marts kl. 12.00 – 17.00
København, ”Specialtandlægerne i Bredgade”, Bredgade 29, 4. sal, 1260 København K

KURSUSGIVER
Christian Damgaard, ph.d., tandlæge. Christian forsker og underviser til dagligt på Københavns  Universitet som adjunkt i parodontologi. Derudover er han henvisningstandlæge hos  Specialtandlægerne i Bredgade, hvor han modtager henvisninger til behandling af marginal  parodontitis, periimplantitis og ved mukogingivale problemer. Han er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Parodontologi, med i editorial board på fagtidsskriftet Acta Odontologica Scandinavia og er reviewer for en række internationale fagtidsskrifter. Slutteligt er han forfatter til flere artikler i internationale fagtidsskrifter.

CE-TIMER
4 timer

PRIS
DKK 3.400,- inkl. moms samt forplejning

ANTAL DELTAGERE
12 tandlæger

TILMELDING
Link til online registrering: www.straumann.dk

SPØRSMÅL
E: education.dk@straumann.com | T: 46 16 06 66

Speaker: Christian Damgaard

Academy

0
Surgeries
0
Webinars
0
Specialists